การเผยแพร่อัลกอริทึมของ THCBDC

การแนะนำขั้นตอนเบื้องต้นเกี่ยวกับ THCBDC

THCBDCมันเป็นธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยและกลุ่มเศรษฐกิจดิจิทัลไทยร่วมกันออกสกุลเงินดิจิทัล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อนุมัติ การเผยแพร่

การประชาสัมพันธ์มูลค่าของ THCBDC

GDP ของประเทศไทยอยู่ที่ 370 พันล้านปี THCBDC ออกจำนวน 12 พันล้านเหรียญ THCBDC จะเท่ากับ GDP ของไทย ค่าเงินบาทที่เทียบเท่า

370 พันล้านเหรียญสหรัฐ / 12 พันล้านบาท THCBDC = 30.8334 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

GDP ของไทยเทียบเทา, 30.8334 เหรียญสหรัฐฯ x25% x100 = 770.835 ดอลลาร์ / หนึ่ง THCBDC

กำหนดเป้าหมายในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการ THCBDC

30 ตุลาคม 2018

 

Thank Read